Gazdaságfejlesztési pályázatok a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül

Közel 27 milliárd forint értékben jelentek meg támogatások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. A felhívások célja a helyi gazdaságfejlesztés, infrastruktúra fejlesztése, foglalkoztatás növelése és az egészségügy fejlesztése.

  • A TOP-6.1.3-16 kódszámú felhívás keretében a helyi gazdaságfejlesztés támogatása lehetséges, melynek fő céljai a helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása, az önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása és a helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása. A támogatási kérelmeket megyei jogú városok és többségi tulajdonukban lévő gazdasági társaságaik, vagy konzorciumként: helyi önkormányzati költségvetési szerv, önkormányzati hivatal, helyi önkormányzatok társulása, területfejlesztési önkormányzati társulások, február 1-től május 31-ig nyújthatják be. Fejlesztés fő célja a munkahelyteremtés. Keretösszeg: 505 millió forint.
  • A Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés címmel megjelent pályázati felhívás (TOP-1.3.1-16) keretein belül támogatható a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése, felújítása és az országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése. Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában a települési önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek, illetve önállóan a Magyar Közút Nonprofit Zrt és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt jogosult. Keretösszeg: 6,844 milliárd forint.
  • A TOP-6.6.1-16 kódszámú felhívás keretében az egészségügyi hálózat fejlesztésén belül lehetséges egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése és hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat infrastruktúra fejlesztése. A támogatási kérelmet  megyei jogú városok és többségi tulajdonukban lévő gazdasági társaságaik nyújthatják be. Rendelkezésre álló keretösszeg: 3,213 milliárd forint. Kérelmek benyújtása Pécs város területén belül: 10 millió – 480 millió forint igényelhető, a pályázat benyújtására 2017. április 1-től 2017. május 31-ig van lehetőség.
  • A TOP-6.1.1-16 kódszámú felhívás keretében, Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaik nyújthatnak be kérelmeket az alábbiak szerint: lehetséges a meglévő ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése, valamint iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások, 1,629 milliárd keretösszegig.
  • Jelenleg nincs lehetőség kérelmek benyújtására Baranya Megyében inkubátorházak fejlesztésének támogatása felhívás keretében. (TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése.)