Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

A VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása felhívás keretében, 2017. április 3. és 2019. január 28 között támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségben működő mikrovállalkozások, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek és azon mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők, akiknek a benyújtást megelőző utolsó lezárt üzleti év árbevételének 50%-a, mezőgazdasági tevékenységből származott.

A pályázat keretében falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése, nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, továbbá műhely, bemutató tér és interaktív bemutatókhoz szükséges fejlesztések valósíthatók meg.

A támogatás maximális összege 160.000 eurónak megfelelő forintösszeg, az intenzitás mértéke 50 és 70% közé esik, előleg igénybevételére van lehetőség. A felhívás keretösszege: 35,94 milliárd forint. A 2017. május 3.-ig benyújtott kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.

Értékelési szempontok:

Tartalmi értékelési szempont Adható pontszám Értékelés alapja
1. Tanyás településeken, tanyagazdaságokban és aprófalvakban van a projekt megvalósításának helye 15 pont A Felhívás 4., 13. vagy 14. számú melléklete.
2. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján max. 5 pont A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet
Komplex programmal fejlesztendő járásban 5 pont
Fejlesztendő járások 3 pont
Kedvezményezett járások 1 pont
3. Vagy a fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet alapján max. 5 pont A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 5 pont
Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések 3 pont
Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 1 pont
4. Pozitív foglalkoztatási hatás/ új munkahely létesítése: 1 fő vállalása teljes állásban (az önfoglalkoztatáson felül); (Egy újonnan létrehozott munkahelyre eső támogatási összeg) 10 pont A támogatást igénylő nyilatkozata
30 – 50 millió Ft / új munkahely 5 pont
15 – 30 millió Ft / új munkahely 10 pont
Kevesebb, mint 15 millió Ft / új munkahely 15 pont
5. Üzleti tervben megfogalmazottak minősége max. 65 pont Üzleti Terv
Megalapozottság és fenntarthatóság 30 pont
Innovatív tartalom 15 pont
Pénzügyi terv 5 pont
Költséghatékonyság 5 pont
Környezeti és klíma-adaptációs szempontok érvényesítése 5 pont
A tervezett tevékenység vonatkozásában releváns minőségi és minősítési rendszerben való részvétel vállalása 5 pont
6. Összesen maximum: 100 pont