Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 2017

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése felhívás keretében 2017.01.06 és 2017.02.06. között nyújthatnak be elektronikusan támogatási kérelmet, azon vidéki térségben működő települési önkormányzatok, vagy önkormányzati társulások, melyek rendelkeznek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel. A támogatási kérelmeket konzorciumi formában is be lehet nyújtani.

A felhívás célja a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítása, és a földrajzi mobilitás elősegítése. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

 • 1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése;
 • 2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektek esetében a megítélt támogatási összeg 50 %-ának megfelelő összegű támogatási előleg igénybevételére van lehetőség. A felhívás keretösszege 18,4 milliárd forint, mely a követezőképpen oszlik meg a célterületek tekintetében:

 • 1. célterület: 14,7 milliárd forint
 • 2.célterület: 3,7 milliárd forint

A felhívás feltételeinek megfelelő projektek az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesíthetőek a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A beruházás során kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • 1. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
  • Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak:
   • stabilizálása;
   • alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.
  • Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak:
   • alépítményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.
 • 2. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):
  • Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
   • vontatott és függesztett munkagépek,
   • erőgépek,
   • erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
   • ágaprító gépek beszerzése.
 • Egyéb információk:
  • A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás térségekben kerülhet sor.
  • Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható
  • Egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.
  • Az 1. célterület esetében kizárólag az MVH (???? – admin megjegyzése) által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően – a felújítással, illetve a korszerűsítéssel összefüggésben – felmerült költségek, elvégzett munkálatok a projekt keretében – az 5.6. pont szerinti kivétellel – nem számolhatóak el.
  • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat kézbesítéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
  • Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.
  • Értékelési szakaszonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be egy támogatást igénylő. Amennyiben a támogatást igénylő konzorcium tagjaként támogatási kérelmet nyújt be, úgy ugyanazon szakaszban önállóan vagy másik konzorcium tagjaként nem nyújthat be további támogatási kérelmet.

Tartalmi értékelési szempontok:

 • 1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése
Tartalmi értékelési szempont Adható pontszám Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
1. Fenntartási és üzemeltetési terv minősége max. 75 Fenntartási és üzemeltetési terv
A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése 28
A fejlesztés részletes ismertetése 22
Kockázatok bemutatása és kezelése 12
Költséghatékonyság 7
Innovativitás 6
2. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján max. 5
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet
Komplex programmal fejlesztendő járások 5
Fejlesztendő járások 3
Kedvezményezett járások 1
3. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján max. 5
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 5
Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések 3
Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 3
4. Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig megvalósuló legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés max. 10
támogatási kérelem
Igen 10
5. A fejlesztés konzorciumban valósul meg 5
konzorciumi megállapodás
 • 2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
Tartalmi értékelési szempont Adható pontszám Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
1. Fenntartási és üzemeltetési terv minősége max. 55 Fenntartási és üzemeltetési terv
Indokoltság 19
Fenntarthatóság 25
Költséghatékonyság 5
Innovativitás 6
2. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján max. 5
A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet
Komplex programmal fejlesztendő járások 5
Fejlesztendő járások 3
Kedvezményezett járások 1
3. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján max. 5
A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 5
Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések 3
Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 3
4. 1000 fő alatti településen vagy tanyás térségben lévő településen megvalósuló fejlesztés (amennyiben a fejlesztés helye szerinti település tanyás térségben lévő 1000 fő alatti település, az értékelés szempontjából csak az 1000 fő alatti település szempontjából adható pontszámot lehet figyelembe venni)
max. 5
KSH Helységnévtárában szereplő 2014. január 1-jei adatok alapján
A fejlesztés 1000 fő alatti településen valósul meg 5
A fejlesztés tanyás térségben lévő településen valósul meg 3
5. Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig megvalósuló legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés max. 10
támogatási kérelem
Igen 10
6. A fejlesztés konzorciumban valósul meg max. 20
konzorciumi megállapodás
3 vagy több tagból álló konzorcium esetében 20
2 tagból álló konzorcium esetében 15