Pályázatírás

Pályázati tanácsadás:

Nagy rálátással rendelkezünk a pályázati rendszerek kapcsán, több, mint öt éves szakmai tapasztalat áll mögöttünk. A pályázati tanácsadás teljesen díjmentes, az ügyfél igényeihez mérten, kiválasztjuk azt a pályázati kiírást, forrást, mely a legjobban illeszkedik az Ő igényeihez. A megbeszélés során meghatározzuk a célt, körvonalazzuk a lehetőségeket.

Projekttervezés:

Amennyiben sikeresen kiválasztottuk, hogy mely pályázati kiírásban van lehetőség a pályázat benyújtására, átbeszéljük a projekt elemeit, vállalásokat, kötelezettségeket. A tervezés során röviden felvázoljuk az üzleti és pénzügyi terv fontosságát, irányvonalait.

Pályázatírás:

Pályázatírás során  a kiírás függvényében több problémával is szembesülhetünk, melyek a pályázatírás közben merülhetnek fel. Erre fontos felhívni az ügyfél figyelmét, előfordulhat, hogy a pályázat írása közben derül fény olyan tényezőre, amely megakadályozza a kérelem benyújtását. Természetesen ebben az esetben, az eddigi tevékenység díjmentes volt.
A pályázó feladati közé tartozik, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat beszerezze (szükség esetén pályázatírói, vagy tervezői segítséggel).
A pályázatíró elkészíti a pályázati dokumentációt a beszerzett iratok alapján, egyeztetve az ügyféllel, majd benyújtja a megfelelő helyre, intézményhez, ahol megkezdődik a pályázat elbírálása.

Hiánypótlás, tisztázókérdés:

A pályázatok bírálása közben az adott ügyintéző hiánypótlásra szólíthatja fel az ügyfelet (nem minden kiírásnál van erre lehetőség), melyet a pályázatíró, az ügyféllel egyeztetve az adott határidőn belül teljesít. A hiánypótlás benyújtása után az ügyintéző egyes kiírásoknál további egyeztetéseket eszközölhet, hogy a pályázat útját egyengesse, ami után megállapítják az elért pontszámot (van olyan kiírás, ahol a pályázat benyújtásának sorrendje számít) és rangsort állítanak, majd támogatják a pályázatot.

Projektmenedzselés:

A Projektmenedzselés igen fontos része a pályázat elszámolásának hiszen a jóváhagyott összeg ezen folyamat során kerül lehívásra. Össze kell hangolni a tervező, a kivitelező, a műszaki ellenőr, az eseleges ajánlatadók munkáját, részt kell venni az ellenőrzéseken.

Monitoring:

A monitoring több összetevőből áll a pályázati rendszer függvényében. A monitoring rendszerek vezetése a pályázatíró feladata, folyamatosan figyelmeztetni kell a pályázót a vállalt kötelezettségeire, és az adatszolgáltatásokat teljesíteni kell, ügyelve arra, hogy a pályázót ne érintse hátrány, vagy büntetés, pénz visszafizetés.

Tájékoztatás pályázati lehetőségekről:

Azon ügyfeleiknek, akiknek már nyújtottunk valamiféle szolgáltatást, autmatikusan küldünk értesítő e-mailt az új pályázati lehetőségekről és a pályázat megírását kedvezmény biztosításával igény szerint el is vállaljuk.