Támogatás vehető igénybe:
 1. célterület: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
  1. új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
  2. a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő - a 3. mellékletben meghatározott - gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;
  3. arculati elemek elhelyezésére;
 2. célterület: kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan
  1. új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;
  2. a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő - a 3. mellékletben meghatározott - gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;
  3. arculati elemek elhelyezésére;
 • Támogatási kérelem kizárólag a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök, berendezések és műszaki paraméterekről szóló 3. mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő gépjárművekre nyújtható be.
 • Támogatás kizárólag az 1. mellékletben szereplő településen vagy a 2. mellékletben szereplő település külterületén megvalósuló falu – és tanyagondnoki, valamint egyéb szolgáltatáshoz vehető igénybe.
 • A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet legkésőbb 2015. október 16-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. október 30-ig nyújtható be.

Támogatás mértéke, elszámolható kiadások:

  • Az 1., 2. célterület tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.
  • Költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.
  • Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege az alábbi gépjármű-kategóriák esetében:
   • terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;
   • mikrobusz I. és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint;
   • mikrobusz II. esetében legfeljebb 10 000 000 forint.
  • Elszámolható kiadásnak minősül:
   • a gépjármű beszerzési értéke;
   • beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;
   • a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;
   • beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége;
   • a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;
   • az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80 000 forintig
Támogatási kérelem benyújtásának feltételei
 • Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet. Egy ügyfél az egyéb szolgáltatás és a falu- és tanyagondnoki szolgáltatások ellátásához egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást.
 • Amennyiben egy ügyfél több ellátási körzetben látja el, a falu-és tanyagondnoki szolgáltatást akkor ellátási körzetenként egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében. Településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés támogatható.
 • A támogatási kérelmet az ügyfél ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, 2015. május 7-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 18-án 18:00 óráig.
 • A támogatási kérelemhez csatolandó mellékleteket elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
Kapcsolódó jogszabályok, közlemények
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyébintézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről link
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól link
EUSDR_logo_miniszterelnokseg 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet EMVA a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről link
EUSDR_logo_miniszterelnokseg 8/2015 (IV. 27.) IH Közlemény  A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 8/2015 (IV. 27.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes fejlesztéséről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendeletről link
EUSDR_logo_miniszterelnokseg 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet módosítás  EMVA a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről - rendelet módosítás (saláta) + melléklet link
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV. 24.) számú MVH Közlemény EMVA a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről link
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú MVH Közlemény EMVA a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről link
Kapcsolódó hírek, információk